Mascot(te)

People who’ve seen the old sites might remember the little monkey and the elephant who made slighly cheeky announcements about server maintenance and a variety of other topics.

I thought I could be all ‘srs bsns face’ about my company branding, fact is, I did miss them gallivanting about the place.

While they are being redrawn (or ‘rebooted’ as dc or marvel would headline, but not grim and gritty, I assure you) Say hello to ‘Dropje’ (a slight pun on one of my favourite snacks, liquorice)

inkdrop mascot illustrating what inktspatten is all about; illustrative ideas
inkdrop mascot illustrating what inktspatten is all about; illustrative ideas

 

[expand title=”Klik hier voor vertaling in ‘t Nederlands”]Bezoekers die de oude websites hebben gezien, herinneren zich misschien nog de kleine aap en de olifant die lichtelijk brutale aankondigingen/opmerkingen maakten over server onderhoud en een verscheidenheid aan andere onderwerpen.

Ik dacht dat ik kon volhouden om inktspatten’s branding ‘serieus’ te laten zijn, maar ‘t is een feit dat ik die twee ondeugden mis.

Terwijl Aap en Olifant opnieuw worden getekend (of een ‘reboot’ krijgen zoals dc of Marvel zou koppen als nieuwsitem, maar dan niet grimmig en grof 😉
Neemt ‘Dropje’ de zaken waar (een kleine woordspeling op een van mijn favoriete snacks, liquorice)
[/expand]

 

Leave a Reply